slowness

Substantiv

Översättningar

Ordet slowness har 2 betydelser

  • Inom sjöfart
  • Inom generell
sjöfart
generell

Ordet slowness inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Ordet slowness inom generell

a rate demonstrating an absence of haste or hurry

Synonymer till slowness (inom generell)

Uttryck till slowness (inom generell)

Ord i uttryck för slowness (inom generell)

Möjliga synonymer till slowness (inom generell)

Diskussion om ordet slowness