slubber

Substantiv

Översättningar

Svenska

Diskussion om ordet slubber

slubber

slubber
slubbered
slubbered
Verb

Översättningar

Möjliga synonymer till slubber

Diskussion om ordet slubber