slutsats

slutsatsen
slutsatser
slutsatserna
Substantiv [n]

Synonymer till slutsats

Hur böjs ordet slutsats på svenska?

Obestämd singular: slutsats
Bestämd singular: slutsatsen
Obestämd plural: slutsatser
Bestämd plural: slutsatserna

Hur används ordet slutsats

 • "Jag har kommit till slutsatsen att..."
 • "Kom du till/drog du någon slutsats?"
 • "Göta hovrätt kom till samma slutsats vid sin omprövning av målet och bestämde att banken skulle betala även de rättegångskostnader som hade tillkommit."
 • "Revisorernas slutsats blev att inte bevilja ansvarsfrihet, men rapporten gjordes om och årsmötet godkände senare bokföringen."
 • "Vår slutsats är att det framför allt är primärvården som har brister."
 • "– Min slutsats av det måste bli att medlemmarna helt enkelt vill ha det oredigt."
 • "Eftersom frågan har dykt upp har jag till och med i efterhand specialstuderat den matchavgörande situationen och drar då samma slutsats."
 • "Den har Kommunal nu analyserat med slutsats att de föreslagna insatserna inte är tillräckliga."
 • "Men revisorernas slutsats är klar :"
 • "Mitt ärende är nu under prövning och jag kommer självklart att följa den slutsats som Skatteverket meddelar mig. ”"
 • "Utredningen pekar på att det uteslutande varit avhopparen Nicklas Platows agerande som orsakat konflikterna, men det är en slutsats Ahlin inte kan ställa sig bakom."
 • "– De allianspartier jag har kontaktat har inte hörsammat min invit och min slutsats är att alliansen håller ihop, även om jag fortfarande hoppas på en blocköverskridande lösning, säger Kalle Sandström."
 • "Göta hovrätt kom till samma slutsats vid sin omprövning av målet och bestämde att banken skulle betala även de rättegångskostnader som hade tillkommit."
 • "Revisorernas slutsats blev att inte bevilja ansvarsfrihet, men rapporten gjordes om och årsmötet godkände senare bokföringen."
 • "Vår slutsats är att det framför allt är primärvården som har brister."
 • "– Min slutsats av det måste bli att medlemmarna helt enkelt vill ha det oredigt."
 • "Eftersom frågan har dykt upp har jag till och med i efterhand specialstuderat den matchavgörande situationen och drar då samma slutsats."
 • "Den har Kommunal nu analyserat med slutsats att de föreslagna insatserna inte är tillräckliga."
 • "Men revisorernas slutsats är klar :"
 • "Mitt ärende är nu under prövning och jag kommer självklart att följa den slutsats som Skatteverket meddelar mig. ”"
 • "Utredningen pekar på att det uteslutande varit avhopparen Nicklas Platows agerande som orsakat konflikterna, men det är en slutsats Ahlin inte kan ställa sig bakom."
 • "– De allianspartier jag har kontaktat har inte hörsammat min invit och min slutsats är att alliansen håller ihop, även om jag fortfarande hoppas på en blocköverskridande lösning, säger Kalle Sandström."

Vad betyder slutsats inom filosofi ?

påstående som följer av andra, tidigare nämnda, påståenden (premisser)

Relaterat till slutsats

begriplighet

levnadsregel

logik

bevisföring

efterhand

problem

följd

senare inträffande

relation

omdöme

Diskussion om ordet slutsats