smittsamhet

smittsamheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet smittsamhet

  • "I år så är det en högpatogen fågelinfluensa med mycket hög smittsamhet och dödlighet, säger länsveterinären till SVT Dalarna."
  • "Men han uppges inte frivilligt ha medverkat till undersökning för att konstatera om smittsamhet föreligger eller inte."
  • "Kunskapen om den nya virusvarianten är begränsad, men misstänks ha större smittsamhet."
  • "– Den här muterade virusvarianten tros ha ha en högre smittsamhet, men det finns inget som talar för att den skulle ge allvarligare symtom."
  • "Ökad smittspridning i länet i kombination med det muterade virusets smittsamhet gör att högstadie- och gymnasieskolorna nu rekommenderas att åtminstone ha fortsatt distansundervisning under en vecka efter sportlovet."
  • "I sjukhusmiljöers torra luft orsakar norovirus stora problem genom sin smittsamhet."
  • "Det kluriga med detta virus är, enligt Tegnell, är att det tycks ha en varierande smittsamhet."
  • "Så vi kan dela in personalen i en säker grupp, en grupp som inte är smittad, och en riskgrupp där det finns smittsamhet, förklarar Reidar Winter."
  • "Det är några av de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten kommit fram till när det gäller smittsamhet av sjukdomen som orsakas av coronaviruset."
  • "Folkhälsomyndigheten gör fel bedömning om barns smittsamhet, skriver 26 forskare på DN Debatt."

Vad betyder smittsamhet inom medicin ?

det att vara smittsam

Relaterat till smittsamhet

orenlighet

Diskussion om ordet smittsamhet