snålhet

snålheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Hur används ordet snålhet

 • "Ett företag med laganda och entusiasm och där man är kostnadsmedveten intill snålhet."
 • "Förklaringen stavas turism, snålhet, eller försiktighet med pengarna som det också kan uttryckas och en stenhård prioritering."
 • "Vinkeln, hela problemformuleringen och skildringen är lik, säger han och klargör att det främst handlar om en övergripande snålhet från de stora tidningarna."
 • "Strömningsfusket : ” Återaktualiserar frågan om Spotifys snålhet ”"
 • "Det är djuren som får betala för politikernas snålhet när det gäller skolmaten."
 • "Feministiskt initiativ anser att det är statens snålhet som orsakar problemen."
 • "Men forskarna på Alnarp tar bönderna i försvar, och menar att det är regeringens snålhet med pengar till tillämpad forskning som försvårar böndernas läge."
 • "Enligt honom biter sig stat och landsting i svansen genom snålhet gentemot ofrivilligt barnlösa par."
 • "Men i Skåne och Blekinge är det snålhet som är motivet."
 • "– Det är bara snålhet och dumhet att de skurit ner så många platser."
 • "Ett företag med laganda och entusiasm och där man är kostnadsmedveten intill snålhet."
 • "Förklaringen stavas turism, snålhet, eller försiktighet med pengarna som det också kan uttryckas och en stenhård prioritering."
 • "Vinkeln, hela problemformuleringen och skildringen är lik, säger han och klargör att det främst handlar om en övergripande snålhet från de stora tidningarna."
 • "Strömningsfusket : ” Återaktualiserar frågan om Spotifys snålhet ”"
 • "Det är djuren som får betala för politikernas snålhet när det gäller skolmaten."
 • "Feministiskt initiativ anser att det är statens snålhet som orsakar problemen."
 • "Men forskarna på Alnarp tar bönderna i försvar, och menar att det är regeringens snålhet med pengar till tillämpad forskning som försvårar böndernas läge."
 • "Enligt honom biter sig stat och landsting i svansen genom snålhet gentemot ofrivilligt barnlösa par."
 • "Men i Skåne och Blekinge är det snålhet som är motivet."
 • "– Det är bara snålhet och dumhet att de skurit ner så många platser."

Vad betyder snålhet inom generell ?

egenskapen att vara snål

Möjliga synonymer till snålhet

Relaterat till snålhet

hushållning

stränghet

ekonomi

själviskhet

smalhet

kvarhållande

otillräcklighet

åtrå

Diskussion om ordet snålhet