snöbrott

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet snöbrott

  • "Dessutom har skogarna drabbats av omfattande snöbrott i stora delar av Götaland under vintern."
  • "Tallen skjuter nya skott och klarar sig bra, men där det också finns snöbrott och vindfällen kan den större märgborren utvecklas och döda de nya skotten."
  • "Det är framför allt efter torka, stormfällning och snöbrott som massiva angrepp av granbarkborren kan förekomma."
  • "– Bästa skyddsåtgärden är att ta hand om vinterns färska vindfällen och snöbrott av tall och transportera virket till industrin så fort som möjligt, allra senast 1 juli."
  • "I Gävleborg har skogsstyrelsen upptäckt att trädtoppar brutits av på grund av snöns tyngd, så kallade snöbrott."
  • "I ett bekämpningsområde får skog om högst tre hektar, som skadats i storm eller av snöbrott, lämnas kvar."
  • "– Bästa skyddsåtgärden är att ta hand om vinterns färska vindfällen och snöbrott av tall, och transportera virket till industrin så fort som möjligt."
  • "Och så är det fullt av snöbrott, träd som brutits av av snön."
  • "– Bästa skyddsåtgärden är att ta hand om vinterns färska vindfällen och snöbrott av tall och transportera virket till industrin så fort som möjligt, allra senast 1 juli."
  • "Tusentals hektar skog i norra Värmland har skadats av tung snö under vintern, så kallade snöbrott."

Relaterat till snöbrott

köld

Diskussion om ordet snöbrott