snödjup

snödjupet
snödjup
snödjupen
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

snödjup är del av

Hur böjs ordet snödjup på svenska?

Obestämd singular: snödjup
Bestämd singular: snödjupet
Obestämd plural: snödjup
Bestämd plural: snödjupen

Vad betyder snödjup inom meteorologi ?

tjockleken på det lager av snö som ligger på marken (orört efter snöfall)

Diskussion om ordet snödjup

snödjup

Okänd ordklass

Hur används ordet snödjup

  • "Den som vill ha extra allt när det gäller snödjup får dock bege sig utanför länsgränsen."
  • "I Sälen är det dock inte tal om något större snödjup och skidåkning än på ett tag."
  • "Enligt Mikael Westerdahl är det ett snödjup på 1,20 meter i Grövelsjön men det är inte bara lokalt som varningen gäller :"
  • "Där är det bara åren 1982, 1977 och 1959 som ett större snödjup i januari uppmätts."
  • "Stenborg säger att det förstås går att hitta någon enstaka plats som haft större snödjup på senare tid, men det som kännetecknar den här vinterns Vasaloppsområde är att det är mycket snö på praktiskt taget hela sträckan."
  • "Delar av Norrland samt Dalarna noterar just nu för årstiden stora snödjup enligt SMHI."
  • "Mätningar av nederbörd i Idre inleddes i januari 1931 varför det kan ha förekommit större snödjup där under åren före 1945 men som ännu inte digitaliserats."
  • "Terrängkörningslagen är väldigt skarp, man får nästan inte färdas med skoter någonstans om det inte är gott snödjup."
  • "I februari noterades stora snödjup i delar av Norrland och även i Dalarna."
  • "Den tredje februari uppmättes ett snödjup på 140 centimeter i Gördalen i norra Dalarna."

Diskussion om ordet snödjup