snötyngd

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet snötyngd

  • "Den rasade av snötyngd i mars i år."
  • "– Den här typen av tak ska normalt hålla för betydligt större snötyngd än som var fallet, säger tekniska förvaltningens chef Jan Kroppegård i ett pressmeddelande."
  • "Skadorna tror han kan ha orsakats av till exempel snötyngd och under sökinsatsen, då stavar stöttes ner i snödjupet."
  • "Anmälare är det lokala partiet Mullsjö Framtid som också kräver att en snötyngd skola i kommunen stängs."
  • "Marken rör sig och det är snötyngd på bostäder och ekonomibyggnader i övrigt, så man har ju naturlig rörelse och sprickbildning i alla fastigheter."
  • "– Vi ser redan nu att de flesta tak hamnar i kategorin som inte behöver åtgärdas men räknar även med att ett 20 – 30 tal fastigheter bör prioriteras då de har en snötyngd som är på gränsen till godtagbar nu men dessutom täcks av ytterligare snö i helg, säger Anders Åberg, driftsamordnare på Stadsbyggnadsförvaltningen."
  • "En stor tall eller gran med sina grenar och snötyngd på det kan väga upp emot ettusenfemhundra kilo."

Vad betyder snötyngd inom generell ?

täckt av tung snö

Relaterat till snötyngd

köld

Diskussion om ordet snötyngd