SNAP

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Engelska
 • SNAP  [ förkortning, data ]

Hur används ordet SNAP

 • "Matkupongerna, food stamps eller SNAP som det heter i USA, är på 29 dollar eller runt 250 kronor."
 • "Men utmaningar som SNAP Challenge kan fungera som en katalysator som driver människor att fördjupa sin syn på problemet och göra något åt det ”, skriver Washington Post."
 • "En väg som SNAP kallar oansvarig."
 • "Den katolska ledningen verkar ovillig att göra något åt saken, säger Barbara Blaine, chef på stödgruppen SNAP."

Diskussion om ordet SNAP

snap

snaps
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet snap har 8 betydelser

 • Inom mat
 • Inom sport
 • Inom vardagligt
 • Inom dryck
 • Inom data
 • Inom mat
 • Inom generell
 • Inom vardagligt
mat
sport
vardagligt
dryck
data
mat
generell
vardagligt

Vanligast betydelse av ordet snap inom mat

Översättningar (inom mat)

Möjliga synonymer till snap (inom mat)

Vanlig betydelse av ordet snap inom sport

Översättningar (inom sport)

Svenska

Synonymer till snap (inom sport)

Vanlig betydelse av ordet snap inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till snap (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till snap (inom vardagligt)

Ovanlig betydelse av ordet snap inom dryck

Översättningar (inom dryck)

Synonymer till snap (inom dryck)

Möjliga synonymer till snap (inom dryck)

Ordet snap inom data

Översättningar (inom data)

Svenska

Synonymer till snap (inom data)

Möjliga synonymer till snap (inom data)

Ordet snap inom mat

Översättningar (inom mat)

Möjliga synonymer till snap (inom mat)

Ordet snap inom generell

Översättningar (inom generell)

Ordet snap inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Möjliga synonymer till snap (inom vardagligt)

Diskussion om ordet snap

snap

snap
snapped
snapped
Verb

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Synonymer till snap (inom vardagligt)

Hur används ordet snap

 • "The rope snapped"
 • "The rope snapped"
 • "The lock snapped shut"
 • "bullets snapped past us"

Ordet snap har 9 betydelser

 • Inom anatomi
 • Inom generell
 • Inom mat
 • Inom vardagligt
 • Inom fotografi
 • Inom musik
 • Inom sport
 • Inom data
 • Inom vapen
anatomi
generell
mat
vardagligt
fotografi
musik
sport
data
vapen

Ordet snap inom anatomi

Översättningar (inom anatomi)

Synonymer till snap (inom anatomi)

Möjliga synonymer till snap (inom anatomi)

Ordet snap inom generell

utter in an angry, sharp, or abrupt tone; `"No!," she snapped'

move or strike with a click

Översättningar (inom generell)

Synonymer till snap (inom generell)

Möjliga synonymer till snap (inom generell)

Ordet snap inom mat

break suddenly and abruptly; as of something under tension

Översättningar (inom mat)

Möjliga synonymer till snap (inom mat)

Ordet snap inom vardagligt

snap close with a sound

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Möjliga synonymer till snap (inom vardagligt)

Ordet snap inom fotografi

as of tightly stretched ropes or fingers

Översättningar (inom fotografi)

Svenska

Möjliga synonymer till snap (inom fotografi)

Ordet snap inom musik

move with a snapping sound

Översättningar (inom musik)

Möjliga synonymer till snap (inom musik)

Ordet snap inom sport

Put in play with a snap, of a football

Översättningar (inom sport)

Ordet snap inom data

cause to make a snapping sound; of fingers

Översättningar (inom data)

Svenska

Synonymer till snap (inom data)

Möjliga synonymer till snap (inom data)

 • zap [ weapons ]

Ordet snap inom vapen

Översättningar (inom vapen)

Synonymer till snap (inom vapen)

Möjliga synonymer till snap (inom vapen)

Diskussion om ordet snap

SNAP

Substantiv

Översättningar (inom vapen)

Svenska

Synonymer till SNAP (inom vapen)

Vad betyder SNAP inom förkortning, data ?

Sub-Network Access Protocol, Sub-Network Attachment Point

Diskussion om ordet SNAP