snitt

snittet
snitt
snitten
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till snitt

Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet snitt på svenska?

Obestämd singular: snitt
Bestämd singular: snittet
Obestämd plural: snitt
Bestämd plural: snitten

Hur används ordet snitt

 • "Jag förlorade väl i snitt 40 000 kronor på halvfulla event ”, skrev han till Frilagret."
 • "De automatiska fartkamerorna används i regel oerhört sparsamt, i snitt mindre än en halvtimme i veckan."
 • "Man kan nog utgå från att det låg viss nervositet i luften inne på Telenor Arena, en hockeylada av klassiskt snitt som närmast tycktes självantända när Gina inledde festen med att leka Loreen och Danny glatt drev med sig själv och sin lysande Amazing-dräkt från förra årets tävling."
 • "En gammal radio av klassiskt snitt, fixad och fungerande."
 • "Under 2012 hade gp.se ett snitt på 530 000 unika webbläsare i veckan, vilket är en ökning med 17 procent, visar mätföretaget OAS."
 • "Själva förarmiljön är av enkelt snitt."
 • "Hälften av de levererade vagnarna har tidvis varit ur trafik och i snitt har var tredje vagn stått på verkstad för reparation eller underhåll."
 • "Man kan utgå från att det låg viss nervositet i luften inne på Telenor Arena, en hockeylada av klassiskt snitt som närmast tycktes självantända när Gina inledde festen med att leka Loreen och Danny glatt drev med sig själv och sin lysande Amazing-dräkt från förra årets tävling."
 • "Under september och oktober samma år var i snitt bara hälften av de levererade vagnarna trafikdugliga."
 • "Analytiker hade i snitt räknat med en nedgång till 3,4 procent."
 • "Sedan 2008 har arbetslösheten bland utlandsfödda i Ronneby i snitt legat på 5,0 procentenheter över länet i stort, men nu har Ronneby sprungit ifrån och skillnaden är över 13 procentenheter."
 • "– I snitt handlar det om fem dagar sjukvård och det är väldigt lång tid från att ha varit full frisk, säger smittskyddsläkare Bengt Wittesjö på Blekingesjukhuset."
 • "Ansvaret för skyltningen ligger på varje kommun och gäller alla badplatser med 200 besökare i snitt per dag."
 • "I snitt har det sålts tolv bostadsrätter under en period av tre månader, beräknat sedan 2012."
 • "Tvåa är Västernorrlands län med ett snitt på 37 megabit per sekund och trea är Stockholm med 36 megabit."
 • "– Vårt slutbud till Hyresgästföreningen motsvarade i snitt 42 kr i månaden."
 • "Hittills i år har i snitt över ett nytt klamydiafall om dagen rapporterats in och totalt rör det sig om över hundra fall under årets första tre månader."
 • "I Kronobergs län läser varje invånare i snitt 8,8 böcker per år."
 • "Dyrast i landet är Fastighetsägarna i Malmö som i snitt tar ut 1236 kronor per kvadratmeter och billigast är Munkforsbostäder med 734 kronor per kvadratmeter."
 • "– Vi får mellan 15 och 25 anmälningar i snitt som kommer in varje dag."

Ordet snitt har 7 betydelser

 • Inom geologi
 • Inom matematik
 • Inom teknik
 • Inom mode
 • Inom typografi
 • Inom mat
 • Inom generell
geologi
matematik
teknik
mode
typografi
mat
generell

Vad betyder snitt inom geologi ?

resultatet av att skära, tillskära, avskära

Översättningar (inom geologi)

Synonymer till snitt (inom geologi)

Möjliga synonymer till snitt (inom geologi)

Relaterat till snitt (inom geologi)

beteckning

drivning

mellanrum

Ordet snitt inom matematik

Översättningar (inom matematik)

Engelska

Synonymer till snitt (inom matematik)

Möjliga synonymer till snitt (inom matematik)

Relaterat till snitt (inom matematik)

värdering

Ordet snitt inom teknik

av preparat

Översättningar (inom teknik)

Engelska

Synonymer till snitt (inom teknik)

Relaterat till snitt (inom teknik)

splittring

inskärning

Ordet snitt inom mode

Översättningar (inom mode)

Engelska

Synonymer till snitt (inom mode)

Möjliga synonymer till snitt (inom mode)

Möjliga synonymer till snitt (inom mode)

Relaterat till snitt (inom mode)

tillstånd

form

metod

Ordet snitt inom typografi

Översättningar (inom typografi)

Engelska
 • font  [ typografi ]

Synonymer till snitt (inom typografi)

Möjliga synonymer till snitt (inom typografi)

Ordet snitt inom mat

Översättningar (inom mat)

Engelska

Synonymer till snitt (inom mat)

Möjliga synonymer till snitt (inom mat)

Relaterat till snitt (inom mat)

förtäring

Ordet snitt inom generell

Diskussion om ordet snitt