snivel

snivels
Substantiv

Översättningar

Synonymer till snivel

Ordet snivel har 2 betydelser

  • Inom zoologi
  • Inom generell
zoologi
generell

Ordet snivel inom zoologi

Översättningar (inom zoologi)

Möjliga synonymer till snivel (inom zoologi)

Ordet snivel inom generell

whining in a tearful manner

(inom generell)

Diskussion om ordet snivel

snivel

snivel
snivelled
snivelled
Verb

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till snivel (inom generell)

Hur används ordet snivel

  • "Stop snivelling--you got yourself into this mess!"

Ordet snivel har 3 betydelser

  • Inom film
  • Inom generell
  • Inom vardagligt
film
generell
vardagligt

Ordet snivel inom film

Översättningar (inom film)

Svenska

Möjliga synonymer till snivel (inom film)

Ordet snivel inom generell

talk in a tearful manner

Synonymer till snivel (inom generell)

Ordet snivel inom vardagligt

cry or whine with snuffling

Synonymer till snivel (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till snivel (inom vardagligt)

Diskussion om ordet snivel