snobberi

snobberiet
snobberier
snobberierna
Substantiv [t]

Hur böjs ordet snobberi på svenska?

Obestämd singular: snobberi
Bestämd singular: snobberiet
Obestämd plural: snobberier
Bestämd plural: snobberierna

Vad betyder snobberi inom vardagligt ?

det att snobba

Möjliga synonymer till snobberi

Relaterat till snobberi

fåfänga

mode

Diskussion om ordet snobberi