snout

snout
snouted
snouted
Verb

Översättningar

Möjliga synonymer till snout

Diskussion om ordet snout

snout

snouts
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet snout har 3 betydelser

  • Inom anatomi
  • Inom insekter
  • Inom sjöfart
anatomi
insekter
sjöfart

Vad betyder snout inom anatomi ?

a long projecting or anterior elongation of an animal's head; especially the nose

Översättningar (inom anatomi)

Svenska

Synonymer till snout (inom anatomi)

Möjliga synonymer till snout (inom anatomi)

Vanlig betydelse av ordet snout inom insekter

beaklike projection of the anterior part of the head of certain insects such as e.g. weevils

Översättningar (inom insekter)

Svenska

Synonymer till snout (inom insekter)

Ordet snout inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Synonymer till snout (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till snout (inom sjöfart)

Diskussion om ordet snout