snub

Adjektiv

Hur används ordet snub

  • "a snub nose"

Vad betyder snub inom generell ?

unusually short

Diskussion om ordet snub

snub

snubs
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet snub

  • "the snub was clearly intentional"

Vad betyder snub inom generell, generell, generell ?

a refusal to recognize someone you know

Möjliga synonymer till snub

Diskussion om ordet snub

snub

snub
snubbed
snubbed
Verb

Ordet snub har 3 betydelser

  • Inom teknik
  • Inom ALLMÄNT
  • Inom generell
teknik
ALLMÄNT
generell

Ordet snub inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till snub (inom teknik)

Ordet snub inom ALLMÄNT

Synonymer till snub (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till snub (inom ALLMÄNT)

Ordet snub inom generell

Synonymer till snub (inom generell)

Diskussion om ordet snub