soak

soaks
Substantiv

Översättningar

Synonymer till soak

Hur används ordet soak

 • "a good soak put life back in the wagon"

Ordet soak har 2 betydelser

 • Inom mytologi
 • Inom generell
mytologi
generell

Ordet soak inom mytologi

Översättningar (inom mytologi)

Möjliga synonymer till soak (inom mytologi)

Ordet soak inom generell

the process of becoming softened and saturated as a consequence of being immersed in water (or other liquid)

washing something by allowing it to soak

Synonymer till soak (inom generell)

Uttryck till soak (inom generell)

Möjliga synonymer till soak (inom generell)

Diskussion om ordet soak

soak

soak
soaked
soaked
Verb

Hur används ordet soak

 • "I soaked in the hot tub for an hour"

Ordet soak har 9 betydelser

 • Inom jordbruk
 • Inom vardagligt
 • Inom segelfartyg
 • Inom vardagligt
 • Inom amerikansk engelska
 • Inom sjöfart
 • Inom slang
 • Inom generell
 • Inom teknik
jordbruk
vardagligt
segelfartyg
vardagligt
amerikansk engelska
sjöfart
slang
generell
teknik

Vad betyder soak inom jordbruk ?

submerge in a liquid

Översättningar (inom jordbruk)

Möjliga synonymer till soak (inom jordbruk)

Ordet soak inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till soak (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till soak (inom vardagligt)

Ordet soak inom segelfartyg

Översättningar (inom segelfartyg)

Synonymer till soak (inom segelfartyg)

Möjliga synonymer till soak (inom segelfartyg)

Ordet soak inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till soak (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till soak (inom vardagligt)

Ordet soak inom amerikansk engelska

beat severely; slang

Översättningar (inom amerikansk engelska)

Ordet soak inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Synonymer till soak (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till soak (inom sjöfart)

Ordet soak inom slang

Översättningar (inom slang)

Synonymer till soak (inom slang)

Möjliga synonymer till soak (inom slang)

Ordet soak inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till soak (inom generell)

Möjliga synonymer till soak (inom generell)

Ordet soak inom teknik

heat a metal prior to working it

Översättningar (inom teknik)

Möjliga synonymer till soak (inom teknik)

Diskussion om ordet soak