sociogram

sociogrammet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Hur används ordet sociogram

  • "Efter att lärarna uppmärksammat att det fanns problem i klassen bestämde de att eleverna skulle göra ett sociogram."

Vad betyder sociogram inom generell ?

en grafisk framställning av de sociala relationerna mellan medlemmarna i en grupp

Diskussion om ordet sociogram

sociogram

Substantiv

Översättningar

Vad betyder sociogram inom generell ?

en grafisk framställning av de sociala relationerna mellan medlemmarna i en grupp

Diskussion om ordet sociogram