soldygn

['so:l,dyngn]
soldygnet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur uttalas ordet soldygn?

['so:l,dyngn]

Vad betyder soldygn inom astronomi ?

tiden eller medeltiden mellan två på varandra följande undre kulmination|undre kulminationer av solen

Relaterat till soldygn

astronomi

Diskussion om ordet soldygn