solförmörkelse

solförmörkelsen
solförmörkelser
solförmörkelserna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

solförmörkelse är en/ett

solförmörkelse har undergrupp

Hur böjs ordet solförmörkelse på svenska?

Obestämd singular: solförmörkelse
Bestämd singular: solförmörkelsen
Obestämd plural: solförmörkelser
Bestämd plural: solförmörkelserna

Hur används ordet solförmörkelse

  • "– Vi åkte bland annat tillsammans upp till Wyoming för att se en unik solförmörkelse."
  • "På fredagen kunde en stor del av världen uppleva en solförmörkelse."
  • "Det är då en solförmörkelse uppstår."
  • "Det som har kunnat ses under fredagen var en partiell solförmörkelse, det innebär att inte hela solen täcks."
  • "Nästa chans att se en solförmörkelse blir först 2015."
  • "I Svalbard fick man idag uppleva tre minuters total solförmörkelse i klart väder."
  • "- För att en solförmörkelse ska ske måste solen, jorden och månen vara i en rak linje vilket också är en grundläggande förutsättning för högt tidvatten, säger Kevin Horsburgh vid National Oceanography Center till AFP."
  • "Poängen med en solförmörkelse är på sätt och vis att man ska få se solen försvinna mitt på dagen, men när man först måste leta efter solen för att kunna tappa bort den något senare så blir det lite märkligt."
  • "I dag kommer den bästa chansen till att uppleva en total solförmörkelse på ett kvarts sekel."
  • "Först 2026 ges nämligen chansen att åter uppleva en total solförmörkelse i Europa."

Vad betyder solförmörkelse inom astronomi ?

Solförmörkelse inträffar då månen passerar mellan jorden och solen, och dessa ligger i en rät linje, varvid solen helt eller delvis blir skymd för betraktare från jorden. https://sv.wikipedia.org/wiki/Solf%C3%B6rm%C3%B6rkelse

Möjliga synonymer till solförmörkelse

Relaterat till solförmörkelse

värld

mörker

astronomi

Diskussion om ordet solförmörkelse