soma

soman
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska
  • soma  [ botanik, biologi ]

Synonymer till soma

Hur används ordet soma

  • "Det låter på dig soma att det ändå finns gott hopp om att ta sig vidare till semifinal?"
  • "Centret ska öppnas 2012 till minne av den berömda fotografen och författaren soma avled i fjol."

Vad betyder soma inom botanik, biologi ?

grekiska ordet soma betyder kropp, i motsats till själen, psyket

Diskussion om ordet soma

soma

Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet soma har 2 betydelser

  • Inom botanik, biologi
  • Inom generell
botanik, biologi
generell

Vad betyder soma inom botanik, biologi ?

grekiska ordet soma betyder kropp, i motsats till själen, psyket

Översättningar (inom botanik, biologi)

Svenska
  • soma  [ botanik, biologi ]

Synonymer till soma (inom botanik, biologi)

Möjliga synonymer till soma (inom botanik, biologi)

Ordet soma inom generell

leafless East Indian vine; its sour milky juice formerly used to make an intoxicating drink

Översättningar (inom generell)

Synonymer till soma (inom generell)

Diskussion om ordet soma