sonat

sonaten
sonater
sonaterna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet sonat på svenska?

Obestämd singular: sonat
Bestämd singular: sonaten
Obestämd plural: sonater
Bestämd plural: sonaterna

Hur används ordet sonat

 • "Helmer är 89 år och någonstans måste det ju vara så att han sonat sitt brott, det kan inte"
 • "– Man hänger alltså ut människor med namn och adress långt efter att påföljderna är avtjänade, långt efter att man sonat sitt brott fortsätter man hängas ut som en modern skampåle, säger Torgny Jönsson."
 • "- Hon har gjort ett brott, hon har erkänt det, sonat det och jag har förlåtit det."
 • "– Det värsta som kan hända är att en person som sonat sitt straff i sin tur utsätts för brott av något slag."
 • "Enligt Mats Nylén, kommunikationschef på Örebropolisen, finns det stora risker förknippade med att personer hängs ut på nätet efter att ha sonat sina brott."
 • "- Annika Östberg har straffmässigt sonat sitt brott."
 • "Men har du sonat dina brott och vill lämna gängen, då ska samhället kliva fram och få in dig i gemenskapen igen."
 • "När man har sonat sitt brott ska man få en andra chans."
 • "Men justitieminister Beatrice Ask är negativ till idén : - Det är en viktig grundprincip att när man har avtjänat sitt straff så är man en fri människa, då har man sonat sitt brott."
 • "Trots det brutala morden anser Lennart Åström att Juha Valjakkala, efter 19 år i fängelset nu sonat sitt brott."

Vad betyder sonat inom musik ?

ett slags instrumentalmusikstycke

Möjliga synonymer till sonat

Relaterat till sonat

musik

Diskussion om ordet sonat

sona

sonar
sonade
sonat
Verb

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet sona på svenska?

Presens: sonar
Preteritum: sonade
Supinum: sonat

Vad betyder sona inom ALLMÄNT ?

gälda, gottgöra

Möjliga synonymer till sona

Diskussion om ordet sona

sonat

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Hur används ordet sonat

 • "Helmer är 89 år och någonstans måste det ju vara så att han sonat sitt brott, det kan inte"
 • "– Man hänger alltså ut människor med namn och adress långt efter att påföljderna är avtjänade, långt efter att man sonat sitt brott fortsätter man hängas ut som en modern skampåle, säger Torgny Jönsson."
 • "- Hon har gjort ett brott, hon har erkänt det, sonat det och jag har förlåtit det."
 • "– Det värsta som kan hända är att en person som sonat sitt straff i sin tur utsätts för brott av något slag."
 • "Enligt Mats Nylén, kommunikationschef på Örebropolisen, finns det stora risker förknippade med att personer hängs ut på nätet efter att ha sonat sina brott."
 • "- Annika Östberg har straffmässigt sonat sitt brott."
 • "Men har du sonat dina brott och vill lämna gängen, då ska samhället kliva fram och få in dig i gemenskapen igen."
 • "När man har sonat sitt brott ska man få en andra chans."
 • "Men justitieminister Beatrice Ask är negativ till idén : - Det är en viktig grundprincip att när man har avtjänat sitt straff så är man en fri människa, då har man sonat sitt brott."
 • "Trots det brutala morden anser Lennart Åström att Juha Valjakkala, efter 19 år i fängelset nu sonat sitt brott."

Vad betyder sonat inom musik ?

Sonat (av latinets sonare 'att klinga'), italienska sonata, betecknade från början helt enkelt ett instrumentalstycke till skillnad från en canzona, en sång. Sedan 1700-talet är det beteckningen för den västerländska konstmusikens viktigaste form för större instrumentalverk. https://sv.wikipedia.org/wiki/Sonat

Diskussion om ordet sonat