sorla

[ˈsoːrˌla]
sorlar
sorlade
sorlat
Verb

Översättningar

Synonymer till sorla

Hur uttalas ordet sorla?

[ˈsoːrˌla]

Hur böjs ordet sorla på svenska?

Presens: sorlar
Preteritum: sorlade
Supinum: sorlat

Rim på sorla

Vad betyder sorla inom sjöfart ?

åstadkomma ett oregelbundet, brusande ljud

Diskussion om ordet sorla