sort out

sort out
sorted out
sorted out
Verb

Översättningar

Ordet sort out har 4 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom utbildning
  • Inom ALLMÄNT
  • Inom generell
vardagligt
utbildning
ALLMÄNT
generell

Ordet sort out inom utbildning

Synonymer till sort out (inom utbildning)

Möjliga synonymer till sort out (inom utbildning)

Ordet sort out inom ALLMÄNT

Möjliga synonymer till sort out (inom ALLMÄNT)

Ordet sort out inom generell

Synonymer till sort out (inom generell)

Möjliga synonymer till sort out (inom generell)

Diskussion om ordet sort out