sparkle

sparkle
sparkled
sparkled
Verb

Översättningar

Synonymer till sparkle

Hur används ordet sparkle

  • "the wooden floor sparkled"

Ordet sparkle har 3 betydelser

  • Inom teknik
  • Inom norgespec
  • Inom generell
teknik
norgespec
generell

Ordet sparkle inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Möjliga synonymer till sparkle (inom teknik)

Ordet sparkle inom norgespec

reflect brightly

Översättningar (inom norgespec)

Synonymer till sparkle (inom norgespec)

Möjliga synonymer till sparkle (inom norgespec)

Ordet sparkle inom generell

be lively: "The music sparkled"

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Möjliga synonymer till sparkle (inom generell)

Diskussion om ordet sparkle

sparkle

Substantiv

Översättningar (inom generell)

Hur används ordet sparkle

  • "Her performance added sparkle to the evening."

Ordet sparkle har 2 betydelser

  • Inom mineral
  • Inom bildligt
mineral
bildligt

Ordet sparkle inom mineral

Översättningar (inom mineral)

Möjliga synonymer till sparkle (inom mineral)

Ordet sparkle inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Möjliga synonymer till sparkle (inom bildligt)

Diskussion om ordet sparkle

sparkle

sparkles
Substantiv

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till sparkle (inom bildligt)

Ordet sparkle har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom ALLMÄNT
generell
ALLMÄNT

Vad betyder sparkle inom generell, generell, generell ?

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Synonymer till sparkle (inom generell)

Möjliga synonymer till sparkle (inom generell)

Möjliga synonymer till sparkle (inom generell)

Ordet sparkle inom ALLMÄNT

brightness and animation of countenance

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till sparkle (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till sparkle (inom ALLMÄNT)

Diskussion om ordet sparkle