speck

speck
specked
specked
Verb

Översättningar

Vad betyder speck inom ålderdomlig ?

produce specks in or on

Diskussion om ordet speck

speck

specks
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet speck

  • "the plane was just a speck in the sky"

Ordet speck har 4 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom sömnad
  • Inom kemi
  • Inom zoologi
medicin
sömnad
kemi
zoologi

Ordet speck inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Synonymer till speck (inom medicin)

Möjliga synonymer till speck (inom medicin)

Ordet speck inom sömnad

a very small spot

Synonymer till speck (inom sömnad)

Ordet speck inom kemi

Synonymer till speck (inom kemi)

Ordet speck inom zoologi

Synonymer till speck (inom zoologi)

Möjliga synonymer till speck (inom zoologi)

Diskussion om ordet speck