spectre

spectres
Substantiv

Översättningar

Synonymer till spectre

Ordet spectre har 3 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom astronomi
  • Inom mytologi
vardagligt
astronomi
mytologi

Ordet spectre inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till spectre (inom vardagligt)

Ordet spectre inom astronomi

Synonymer till spectre (inom astronomi)

Möjliga synonymer till spectre (inom astronomi)

Ordet spectre inom mytologi

Översättningar (inom mytologi)

Synonymer till spectre (inom mytologi)

Möjliga synonymer till spectre (inom mytologi)

Diskussion om ordet spectre