splitter-

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet splitter-

  • "Två sjömän ombord på HMS Carlskorna fick splitter- och brännskador när två tunga kulsprutor lossnade från sitt fäste."
  • "Enligt DN:s källor finns det inte heller tillräckligt med splitter- skyddade jeepar och glasögon som skyddar mot splitter."
  • "I grunden är det en civil dumper som man har satt en artilleripjäs på som är splitter- och minskyddad."
  • "Granaten exploderade i lägenheten och mannen fick lidriga splitter- och hörselskador."
  • "Observatören fick enligt den finländska Försvarsmakten lindriga splitter- och tryckvågsskador i ryggen, nacken och vaderna, rapporterar FNB."
  • "En av dem träffade ett flerfamiljshus i staden Ashdod och två människor fick lättare splitter- skador."
  • "Oftast drabbas barnen av splitter- eller skottskador, speciellt när barn försöker att fly från de IS-kontrollerade områdena i västra Mosul."
  • "Glasen skyddar inte bara mot laser utan är även splitter- och slagtåliga."
  • "Beställningen gäller Hägglunds splitter- och minskyddade bandvagn Bvs10."
  • "Det är svenska försvaret som via Försvarets Materielverk lagt en beställning på Hägglunds splitter- och minskyddade bandvagn."

Diskussion om ordet splitter-