spräckning

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet spräckning

  • "– TTIP innebär sämre mat, avregleringar och tillstånd till frackning ( gas- eller oljeutvinning via hydraulisk spräckning )."
  • "Ett viktigt skäl bakom prisnedgången är att den amerikanska oljeproduktionen stiger brant, med hjälp den omdiskuterade produktionsmetoden frackning, hydraulisk spräckning."
  • "Hydraulisk spräckning, som metoden heter på svenska, är en sorts sprängning av berggrunden som används för att utvinna fossila bränslen."
  • "Frackning kallas även hydraulisk spräckning och används för att utvinna olja och gas ur skifferlager."
  • "Forskare vid Oklahoma Geological Survey ( OGS ) anser att den kraftiga ökningen med stor sannolikhet beror på olje- och gasutvinning ur skifferlager i marken med hjälp av hydraulisk spräckning, en metod som vanligtvis brukar kallas frackning."
  • "Danmark stoppar omstridd spräckning"
  • "Men metoden med så kallad hydraulisk spräckning, fracking på engelska, är kontroversiell ur miljösynpunkt, och tillåts bara i en handfull europeiska länder."
  • "Hydraulisk spräckning går till så att vatten, sand och kemikalier under högt tryck förs ner i marken, vilket leder till att olja och gas frigörs."
  • "Över hela Mellanvästern har skalv på senare år kopplats till hydraulisk spräckning ( ” fracturing ” eller ” fracking ” )."
  • "Protesterna gäller energibolaget Cuadrillas planer på att utvinna naturgas med hjälp av hydraulisk spräckning, så kallad fracking."

Diskussion om ordet spräckning