språkvetenskap

språkvetenskapen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till språkvetenskap

Hur används ordet språkvetenskap

 • "Det kan man se i gamla svenska uppslagsböcker som Nordisk Familjebok som skriver nedlåtande om andra språk, säger professorn i allmän språkvetenskap, Östen Dahl."
 • "De fungerar också inom medicin eller språkvetenskap, för att till exempel se hur språk utvecklats."
 • "” Jättekul att det är så många tjejer här ikväll ” heter studien som Hanna Söderlund, doktor i språkvetenskap, har gjort."
 • "I boken blandas akademisk diskurs, språkvetenskap och personliga berättelser från hans tid i det avlägsna samhället, skriver Times."
 • "Man har stora möjligheter att utföra språkpoliseri, säger Östen Dahl, professor emeritus i språkvetenskap vid Stockholms universitet."
 • "Där uttrycker akademiker inom litteratur-, teater- och språkvetenskap i Sverige och internationellt en stark oro över Akademiens trovärdighet och framtid."
 • "De flesta av forskarna som anslutit sig till uppropet är verksamma inom litteratur- och språkvetenskap."
 • "Charlotte Hommerberg berättar att hon just då befann sig i slutfasen av hennes doktorsavhandling i språkvetenskap."
 • "Roboten ingår i ämnet språkteknologi som är en korsning mellan språkvetenskap och datavetenskap och målet med den här typen av forskning är att underlätta för människor att kommunicera med maskiner."
 • "– En sak som jag ser är att André Pops skämtar mer nedsättande mot Mathias Fredriksson medan han överlag skämtar mindre med Johanna Ojala, säger Hanna Söderlund som är forskare i språkvetenskap vid Umeå universitet."

Ordet språkvetenskap har 2 betydelser

 • Inom lingvistik
 • Inom generell
lingvistik
generell

Vad betyder språkvetenskap inom lingvistik ?

Språkvetenskap eller lingvistik är vetenskapen om mänskligt språk. Man kan göra en åtskillnad mellan teoretisk och tillämpad språkvetenskap. Teoretisk språkvetenskap sysselsätter sig med ramverk för att beskriva enskilda språk och teorier om allmängiltiga aspekter av språk, medan tillämpad språkvetenskap tillämpar dessa teorier på praktiska problem såsom språkundervisning, talsyntes eller talterapi.[ https://sv.wikipedia.org/wiki/Spr%C3%A5kvetenskap

Översättningar (inom lingvistik)

Engelska

Synonymer till språkvetenskap (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till språkvetenskap (inom lingvistik)

Relaterat till språkvetenskap (inom lingvistik)

grammatik

Ordet språkvetenskap inom generell

Möjliga synonymer till språkvetenskap (inom generell)

Diskussion om ordet språkvetenskap