sprinkling

sprinklings
Substantiv

Översättningar

Synonymer till sprinkling

Hur används ordet sprinkling

  • "a sprinkling of common sense"

Ordet sprinkling har 3 betydelser

  • Inom mat
  • Inom generell
  • Inom religion
mat
generell
religion

Ordet sprinkling inom mat

Översättningar (inom mat)

Möjliga synonymer till sprinkling (inom mat)

Ordet sprinkling inom generell

Synonymer till sprinkling (inom generell)

Uttryck till sprinkling (inom generell)

Ord i uttryck för sprinkling (inom generell)

Ordet sprinkling inom religion

Synonymer till sprinkling (inom religion)

Diskussion om ordet sprinkling

sprinkle

sprinkle
sprinkled
sprinkled
Verb

Översättningar (inom religion)

Synonymer till sprinkle (inom religion)

Hur används ordet sprinkle

  • "Sprinkle the lawn"

Ordet sprinkle har 4 betydelser

  • Inom meteorologi
  • Inom bildligt
  • Inom generell
  • Inom vardagligt
meteorologi
bildligt
generell
vardagligt

Ordet sprinkle inom meteorologi

Översättningar (inom meteorologi)

Möjliga synonymer till sprinkle (inom meteorologi)

Ordet sprinkle inom bildligt

Synonymer till sprinkle (inom bildligt)

Möjliga synonymer till sprinkle (inom bildligt)

Ordet sprinkle inom generell

cause (a liquid) to spatter about, esp. with force

scatter with liquid; wet lightly

Synonymer till sprinkle (inom generell)

Uttryck till sprinkle (inom generell)

Ordet sprinkle inom vardagligt

rain gently

Synonymer till sprinkle (inom vardagligt)

Diskussion om ordet sprinkle