square up

square up
squared up
squared up
Verb

Översättningar

Synonymer till square up

Ordet square up har 4 betydelser

  • Inom juridik
  • Inom matematik
  • Inom generell
  • Inom vardagligt
juridik
matematik
generell
vardagligt

Ordet square up inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Ordet square up inom matematik

Synonymer till square up (inom matematik)

Ordet square up inom generell

even up the edges of a stack of paper, in printing

Synonymer till square up (inom generell)

Ordet square up inom vardagligt

Synonymer till square up (inom vardagligt)

Diskussion om ordet square up