squawk

squawk
squawked
squawked
Verb

Översättningar

Synonymer till squawk

Ordet squawk har 3 betydelser

  • Inom musik
  • Inom generell
  • Inom mat
musik
generell
mat

Ordet squawk inom musik

Översättningar (inom musik)

Ordet squawk inom generell

utter a harsh abrupt scream

Synonymer till squawk (inom generell)

Ordet squawk inom mat

Synonymer till squawk (inom mat)

Diskussion om ordet squawk

squawk

squawks
Substantiv

Översättningar (inom mat)

Synonymer till squawk (inom mat)

Hur används ordet squawk

  • "the squawk of car horns"

Ordet squawk har 3 betydelser

  • Inom musik
  • Inom generell
  • Inom bildligt
musik
generell
bildligt

Ordet squawk inom musik

Översättningar (inom musik)

Möjliga synonymer till squawk (inom musik)

Ordet squawk inom generell

the noise of squawking

Ordet squawk inom bildligt

Synonymer till squawk (inom bildligt)

Diskussion om ordet squawk