squeal

squeals
Substantiv

Översättningar

Vad betyder squeal inom musik ?

a high-pitched howl

Diskussion om ordet squeal

squeal

squeal
squealed
squealed
Verb

Översättningar

Svenska

Ordet squeal har 3 betydelser

  • Inom film
  • Inom generell
  • Inom religion
film
generell
religion

Ordet squeal inom film

Översättningar (inom film)

Svenska

Ordet squeal inom generell

utter a high-pitched cry, characteristic of pigs

Synonymer till squeal (inom generell)

Ordet squeal inom religion

Synonymer till squeal (inom religion)

Diskussion om ordet squeal