squelch

squelch
squelched
squelched
Verb

Hur används ordet squelch

  • "squelch any sign of dissent"

Ordet squelch har 4 betydelser

  • Inom film
  • Inom generell
  • Inom vardagligt
  • Inom dryck
film
generell
vardagligt
dryck

Ordet squelch inom film

Översättningar (inom film)

Ordet squelch inom generell

suppress or crush completely

make a sucking sound

Synonymer till squelch (inom generell)

Ordet squelch inom vardagligt

walk through mud or mire

Synonymer till squelch (inom vardagligt)

Ordet squelch inom dryck

Översättningar (inom dryck)

Synonymer till squelch (inom dryck)

Möjliga synonymer till squelch (inom dryck)

Diskussion om ordet squelch

squelch

Substantiv

Översättningar (inom dryck)

Svenska

Synonymer till squelch (inom dryck)

Möjliga synonymer till squelch

Diskussion om ordet squelch