ställföreträdare

ställföreträdaren
ställföreträdare
ställföreträdarna
Substantiv [n]

Synonymer till ställföreträdare

Hur böjs ordet ställföreträdare på svenska?

Obestämd singular: ställföreträdare
Bestämd singular: ställföreträdaren
Obestämd plural: ställföreträdare
Bestämd plural: ställföreträdarna

Hur används ordet ställföreträdare

 • "– Vår önskan är att fler ska anmäla sitt intresse, så att vi kan göra snabbare byte samt att snabbare kunna föreslå en ställföreträdare till tingsrätten vid anordnande, säger Louise Larsson som är handläggare på Överförmyndarnämnden i Ronneby kommun."
 • "Byggnadens ställföreträdare fick automatiskt bilder till sin mobiltelefon och åkte ner till platsen och konfronterade mannen."
 • "Normalt sett har en ställföreträdare i Ronneby mellan ett till tre uppdrag."
 • "Ett länsråd utgör tillsammans med landshövdingen länsstyrelsens högsta ledning, och är också landshövdingens ställföreträdare."
 • "Hon har varit länsråd och ställföreträdare för landshövdingen sedan 2005."
 • "Mannen har nu fått avsluta samtliga sina uppdrag som ställföreträdare."
 • "Flickan fråntogs både mobil, post och ställföreträdare."
 • "Fick ingen ställföreträdare"
 • "Även om Sofie sökte hjälp genom att skriva till en advokat så gav kommunen inte henne någon rätt att få den hjälpen genom att anmäla att hon behöver en ställföreträdare, och det kritiserar nu Ivo."
 • "— I det här fallet så tycker vi att barnet borde ha fått en ställföreträdare så att det kunde få ha gjort sin röst hörd i en så här viktig fråga, säger handläggaren Rose-Marie Eriksson till SVT Nyheter."

Vad betyder ställföreträdare inom bildligt ?

person som uppfylla|uppfyller en befattning under begränsad tid under det att ordinarie personal är frånvarande

Möjliga synonymer till ställföreträdare

Relaterat till ställföreträdare

budbärare

substituering

ställföreträdare

medel

surrogat

överflyttning

likhet

Diskussion om ordet ställföreträdare

 • mousie - 2009-06-29

  ward