ständig

Adjektiv

Hur används ordet ständig

 • "Slå på lite av räkfonden i taget under ständig omrörning."
 • "Den allra största behållningen är gitarrerna som med ofelbar precision håller musiken i ständig rörelse."
 • "– Det här med lagbygge, koll på konkurrenterna, ständig utveckling och motivation – det är samma tankar som företagen brottas med."
 • "Därför pågår det ett ständig firande på Bali."
 • "I 30 år plågades hon av ständig värk innan hon lärde sig leva med sin smärta."
 • "Mycket förväntas klaffa i den späckade föreställningen Djävlar på hjul, där scenografin är inspirerad av flipperspelets slutna låda, med sina bumpers, klaffar och med ständig risk för tilt."
 • "De senaste tio åren har det irländska lågprisbolaget varit ständig gäst på Svarta listan, förteckningen över företag som struntar i Allmänna reklamationsnämndens beslut."
 • "Charlotte Perrelli verkar vara i ständig rörelse."
 • "Elanders befinner sig i en bransch i ständig förändring med tuff konkurrens."
 • "På höjden av sin levnads bana förlitar sig familjen på att systemen ska bota alla sjukdomar, förflytta personer smidigt över hela jordklotet samt tillåta ständig uppkoppling i nätverken."
 • "Allt fler barn får problem med sömnen och mobilerna med ständig uppkoppling kan vara en orsak, menar forskaren Joep Perk."
 • "Landstingsanställda som jobbar ständig natt i Blekinge får nu två timmar kortare arbetsvecka."
 • "Allt fler barn får problem med sömnen och mobiltelefonerna med ständig uppkoppling kan vara en orsak, menar forskaren Joep Perk."
 • "De som jobbar ständig natt får 34 timmars arbetsvecka istället för 36 timmar."
 • "Fjolårssäsongen i SHL blev en ständig kamp om överlevnad, med nöd och näppe klarade sig Karlskrona kvar i SHL."
 • "– Men det tar tid och det kräver ständig träning."
 • "Lise-Lott Edvinsson bodde i ett hus som var mögelskadat, drabbades av allergi och drogs med ständig huvudvärk."
 • "I de senaste månadernas omfattande rapportering om krisen i Svenska Akademien har Horace Engdahl, ledamot och tidigare ständig sekreterare, varit en huvudperson."
 • "Trots att förskolebarnet har behov av ständig tillsyn så har barnets resursperson tagits bort."
 • "Vi har ständig översikt över alla vattnen runt vår kust, säger hon."

Vad betyder ständig inom sjukdom ?

som varar utan uppehåll

Relaterat till ständig

sammanhållning

vana

vanlighet

överensstämmelse

enhetlighet

långvarighet

tid

sammanhang

Diskussion om ordet ständig