stänga av

[betoning på partikeln "av"]
stänger av
stängde av
stängt av
Verb

Synonymer till stänga av

Hur uttalas ordet stänga av?

[betoning på partikeln "av"]

Hur böjs ordet stänga av på svenska?

Presens: stänger av
Preteritum: stängde av
Supinum: stängt av

Vad betyder stänga av inom sport ?

förbjuda (någon) att delta i en viss verksamhet

Möjliga synonymer till stänga av

Diskussion om ordet stänga av