stå sig slätt

Verb

Diskussion om ordet stå sig slätt