stab

stab
stabbed
stabbed
Verb

Översättningar

Synonymer till stab

Ordet stab har 4 betydelser

  • Inom mat
  • Inom generell
  • Inom medicin
  • Inom vardagligt
mat
generell
medicin
vardagligt

Ordet stab inom generell

Synonymer till stab (inom generell)

Ordet stab inom medicin

stab or pierce

Synonymer till stab (inom medicin)

Ordet stab inom vardagligt

Synonymer till stab (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till stab (inom vardagligt)

Diskussion om ordet stab

stabbing

stabbings
Substantiv

Översättningar (inom vardagligt)

Diskussion om ordet stabbing

stabbing

Adjektiv

Hur används ordet stabbing

  • "a stabbing remark"
  • "wounding and false charges of disloyalty"

Ordet stabbing har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom skogsbruk
generell
skogsbruk

Vad betyder stabbing inom generell ?

causing physical or especially psychological injury

Synonymer till stabbing (inom generell)

Ordet stabbing inom skogsbruk

Synonymer till stabbing (inom skogsbruk)

Möjliga synonymer till stabbing (inom skogsbruk)

Diskussion om ordet stabbing