stadga

stadgan
stadgor
stadgorna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet stadga på svenska?

Obestämd singular: stadga
Bestämd singular: stadgan
Obestämd plural: stadgor
Bestämd plural: stadgorna

Ordet stadga har 2 betydelser

 • Inom samhälle
 • Inom ekonomi
samhälle
ekonomi

Vad betyder stadga inom samhälle ?

stötta, stabilisera

Översättningar (inom samhälle)

Möjliga synonymer till stadga (inom samhälle)

Relaterat till stadga (inom samhälle)

föreskrift

befallning

offentliggörande

visshet

laglighet

levnadsregel

Ordet stadga inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till stadga (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till stadga (inom ekonomi)

Relaterat till stadga (inom ekonomi)

regelbundenhet

varaktighet

oföränderlighet

kallblodighet

enhetlighet

oföränderlighet

beständighet

orubblighet

Diskussion om ordet stadga

stadga

stadgar
stadgade
stadgat
Verb

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till stadga (inom ekonomi)

Hur böjs ordet stadga på svenska?

Presens: stadgar
Preteritum: stadgade
Supinum: stadgat

Hur används ordet stadga

 • "Det är lugn, det är värdighet, det är stadga och moral som skapar en karaktär."
 • "Han beskrivs som en stabil och trygg spelare som kan tillföra KHK stadga."
 • "Jag kan inte se något annat än att bostadsrättspriserna kommer stadga sig och även öka lite till framöver."
 • "Bråttom att stadga upp Portugal"
 • "– De som haft längre placeringar utomlands blir ofta inringda när en skottlossning sker, som en extra stadga vid operationen, berättar han."
 • "Området omkring spärrades av och bevakades av polis och en kraftig träkonstruktion tillverkades för att stadga upp huset."
 • "Vi får ont i ländryggen för att vi inte kan stadga upp ordentligt med bukmuskulaturen."
 • "Där finns det problem både för bankernas stadga och med den snabbt stigande skuldbördan för hushållen."
 • "- Vi har ju förbundit oss genom olika internationella överenskommelser att åtala den här typen av gärningar, och det vore oerhört pinsamt om man inte kan åtalas för samtliga av de gärningar som finns med i den internationella brottmålsdomstolens stadga."
 • "- Flip floppen är bredare och ger mindre stadga än skor som är smalare, det kan vara ett av problemen."

Vad betyder stadga inom lingvistik ?

stötta, stabilisera

Relaterat till stadga

alstring

visshet

befallning

reglering

varaktighet

kallblodighet

laglighet

Diskussion om ordet stadga