staff meeting

Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet staff meeting har 2 betydelser

  • Inom kontor
  • Inom utbildning
kontor
utbildning

Ordet staff meeting inom kontor

Översättningar (inom kontor)

Svenska

Möjliga synonymer till staff meeting (inom kontor)

Ordet staff meeting inom utbildning

Översättningar (inom utbildning)

Svenska

Möjliga synonymer till staff meeting (inom utbildning)

Diskussion om ordet staff meeting