stage-in

stage-ins
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet stage-in har 2 betydelser

  • Inom ekonomi
  • Inom generell
ekonomi
generell

Ordet stage-in inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Svenska

Möjliga synonymer till stage-in (inom ekonomi)

Ordet stage-in inom generell

Översättningar (inom generell)

Diskussion om ordet stage-in