stam

[stam]
stammen
stammar
stammarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till stam

Hur uttalas ordet stam?

[stam]

Hur böjs ordet stam på svenska?

Obestämd singular: stam
Bestämd singular: stammen
Obestämd plural: stammar
Bestämd plural: stammarna

Hur används ordet stam

 • "– Här finns ett gyllene tillfälle att skapa en kraftig stam av dovhjort."
 • "” Gyllene tillfälle att skapa kraftig stam ”"
 • "– Här finns ett gyllene tillfälle att skapa en kraftig stam av dovhjort."
 • "Det är en mycket större stam än så, så det kunde varit allmän jakt på de, säger han."
 • "En stam med dovhjortar har etablerat sig i Olofströms kommun och nu vädjar lokala jaktlag och Jägareförbundet om att de ska fredas från jakt."
 • "– Sedan flera decennier har vi satsat på en stam som är motståndskraftig mot plasmacytos, säger Johan Dalén."
 • "– Vi vill bygga upp en stam, men det kan ta tid eftersom de inte förökar sig så snabbt, säger Mellby gårds ordförande Rune Andersson."
 • "Just genetiken, och i förlängningen hur många djur den svenska stammen ska bestå av, har vållat en allt mer infekterad debatt mellan dem som vill se en stam på över tusen djur, och dem som ser att vargen ställer till skada och vill ha få eller inga djur alls."
 • "Det är väl känt att ett mycket begränsat antal individer inte kan utgöra en livskraftig stam på grund av genetiska problem."
 • "– Det är en stark stam så jag tror att det kommer att bli bra, säger Jan-Olov Westlund."

Ordet stam har 5 betydelser

 • Inom ALLMÄNT
 • Inom botanik
 • Inom skogsbruk
 • Inom lingvistik
 • Inom biologi
ALLMÄNT
botanik
skogsbruk
lingvistik
biologi

Vad betyder stam inom ALLMÄNT ?

den vertikala delen av ett träd, på vilken grenarna växer ut

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till stam (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till stam (inom ALLMÄNT)

Ordet stam inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Engelska

Synonymer till stam (inom botanik)

Möjliga synonymer till stam (inom botanik)

Ordet stam inom skogsbruk

Översättningar (inom skogsbruk)

Engelska

Synonymer till stam (inom skogsbruk)

Möjliga synonymer till stam (inom skogsbruk)

Ordet stam inom lingvistik

Översättningar (inom lingvistik)

Engelska

Synonymer till stam (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till stam (inom lingvistik)

 • rot [ allmänt ]

Ordet stam inom biologi

Översättningar (inom biologi)

Engelska

Synonymer till stam (inom biologi)

Möjliga synonymer till stam (inom biologi)

Diskussion om ordet stam

 • - 2009-04-15

  stammen

stam

stam
stammed
stammed
Verb

Översättningar (inom biologi)

Möjliga synonymer till stam

Diskussion om ordet stam