standard

[ˈstand.aɖ]
standarden
standarder
standarder
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till standard

Hur uttalas ordet standard?

[ˈstand.aɖ]

Hur böjs ordet standard på svenska?

Obestämd singular: standard
Bestämd singular: standarden
Obestämd plural: standarder
Bestämd plural: standarder

Ordet standard har 5 betydelser

 • Inom historia
 • Inom historia
 • Inom politik
 • Inom måttenhet
 • Inom generell
historia
historia
politik
måttenhet
generell

Vanligast betydelse av ordet standard inom historia

Översättningar (inom historia)

Engelska

Möjliga synonymer till standard (inom historia)

Vanlig betydelse av ordet standard inom historia

Översättningar (inom historia)

Mindre vanlig betydelse av ordet standard inom politik

Översättningar (inom politik)

Engelska

Synonymer till standard (inom politik)

Möjliga synonymer till standard (inom politik)

Ordet standard inom måttenhet

Översättningar (inom måttenhet)

Engelska

Möjliga synonymer till standard (inom måttenhet)

Ordet standard inom generell

Diskussion om ordet standard

standard

[ˈstand.aɖ]
Adjektiv

Översättningar (inom generell)

Synonymer till standard (inom generell)

Hur uttalas ordet standard?

[ˈstand.aɖ]

Hur används ordet standard

 • "SVT Nyheter Blekinge kunde dock under hösten visa på ett flertal mejl där Landstingets tjänstemän ställer specifika krav på byggets utformning och standard, något som är tveksamt om det så kallade hyresundantaget ska gälla."
 • "Saab och inte minst Kockums har under åren levererat produkter som lever upp till denna höga standard."
 • "Med Hyresgästföreningen motbud på 0,5 procent kan inte våra medlemmar bibehålla nuvarande standard, service och underhåll."
 • "Enligt Trafikverket har vägsträckan så god standard i sin helhet att den nu blir riksväg 15, skriver verket i ett pressmeddelande."
 • "På länsstyrelsen är de medvetna om att marken inte håller en god standard."
 • "I år har Boverkets samlingslokaldelegation prioriterat lokaler i socialt utsatta områden och andra allmänna samlingslokaler för energibesparande åtgärder, tillgänglighetsanpassningar och upprustningar för att höja lokalernas standard."
 • "– Boendemiljön och utemiljön på Adlersten håller inte den standard som äldrenämnden har beslutat om."
 • "De relativa utsläppen har minskat med 26 procent mellan 2008 och 2011 och nu har flygplatsen ackrediterats och klimatmärkts enligt ACA, Airport CarbonAccreditation, en europeisk standard för flygplatser."
 • "Totalt behövs 150 miljoner kronor för att få den standard som verksamheten kräver, som handikappsanpassning."
 • "– De har en säkerhetsklassad byggnad som håller den standard som krävs för att kunna ta emot en amerikansk president."

Vad betyder standard inom ALLMÄNT ?

norm som gäller för alla aspekter av något, i synnerhet i fackspråket om de publicerade normerna för, eller kraven på, en viss standardiserad produkt eller tjänst

Diskussion om ordet standard

standard

standards
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet standard

 • "they live by the standards of their community"

Ordet standard har 7 betydelser

 • Inom juridik
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom måttenhet
 • Inom ekonomi
 • Inom militärväsen
 • Inom generell
 • Inom sjöfart
juridik
ALLMÄNT
måttenhet
ekonomi
militärväsen
generell
sjöfart

Vad betyder standard inom juridik ?

a basis for comparison; a reference point against which other things can be evaluated

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till standard (inom juridik)

Möjliga synonymer till standard (inom juridik)

Vanlig betydelse av ordet standard inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till standard (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till standard (inom ALLMÄNT)

Ovanlig betydelse av ordet standard inom måttenhet

a board measure = 1980 board feet

Översättningar (inom måttenhet)

Svenska

Ordet standard inom ekonomi

fana

Översättningar (inom ekonomi)

Svenska

Synonymer till standard (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till standard (inom ekonomi)

Ordet standard inom militärväsen

a flag carried in battle

Översättningar (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till standard (inom militärväsen)

Ordet standard inom generell

the value behind the money in a monetary system

Översättningar (inom generell)

Synonymer till standard (inom generell)

Ordet standard inom sjöfart

an upright pole (especially one used as a support)

Översättningar (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till standard (inom sjöfart)

Diskussion om ordet standard

standard

Adjektiv

Översättningar (inom sjöfart)

Synonymer till standard (inom sjöfart)

Hur används ordet standard

 • "windows of standard width"
 • "standard sizes"
 • "the standard fixtures"
 • "standard brands"
 • "standard operating procedure"
 • "standard procedure"
 • "standard car equipment"
 • "a standard reference work"
 • "a standard size"
 • "a stock item"
 • "standard English (American)"
 • "received standard English is sometimes called the King's English (British)"

Ordet standard har 2 betydelser

 • Inom måttenhet
 • Inom ALLMÄNT
måttenhet
ALLMÄNT

Vad betyder standard inom måttenhet ?

conforming to or constituting a standard of measurement or value; or of the usual or regularized or accepted kind commonly used or supplied established or widely recognized as a model of authority or excellence regularly and widely used or sold

Översättningar (inom måttenhet)

Möjliga synonymer till standard (inom måttenhet)

Ordet standard inom ALLMÄNT

(linguistics) conforming to the established language usage of educated native speakers

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till standard (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till standard (inom ALLMÄNT)

Diskussion om ordet standard