standby

Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till standby

Ordet standby har 3 betydelser

  • Inom militärväsen
  • Inom medicin
  • Inom generell
militärväsen
medicin
generell

Ordet standby inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Synonymer till standby (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till standby (inom militärväsen)

Ordet standby inom medicin

something that can be relied on when needed

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Synonymer till standby (inom medicin)

Möjliga synonymer till standby (inom medicin)

Ordet standby inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till standby (inom generell)

Möjliga synonymer till standby (inom generell)

Diskussion om ordet standby

  • - 2018-08-19

    hjälpa

standby

Adjektiv

Översättningar (inom generell)

Hur används ordet standby

  • "a standby generator"
  • "a standby crew"

Vad betyder standby inom data ?

ready for emergency use

Möjliga synonymer till standby

Diskussion om ordet standby