standoff

standoffs
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till standoff

Ordet standoff har 4 betydelser

  • Inom sport
  • Inom musik
  • Inom konst
  • Inom generell
sport
musik
konst
generell

Ordet standoff inom sport

Översättningar (inom sport)

Svenska

Möjliga synonymer till standoff (inom sport)

Ordet standoff inom musik

Översättningar (inom musik)

Möjliga synonymer till standoff (inom musik)

Ordet standoff inom konst

Synonymer till standoff (inom konst)

Möjliga synonymer till standoff (inom konst)

Ordet standoff inom generell

Synonymer till standoff (inom generell)

Diskussion om ordet standoff