stark

[stark]
starkare
starkast
Adjektiv

Övrig relation till stark

Hur uttalas ordet stark?

[stark]

Hur böjs ordet stark på svenska?

Komparativ: starkare
Superlativ: starkast

Hur används ordet stark

 • "Sefcovic skriver i brevet att kommissionen ifrågasatt projektet eftersom det går på tvärs med målen i EU:s energipolitik – det ger inte tillgång till fler energikällor eller leverantörer, en redan stark aktör ( Ryssland ) kan i och med gasledningen ytterligare skärpa sin dominans på den europeiska gasmarknaden och energileveranserna koncentreras än mer till en kanal."
 • "Åklagaren Pernilla Åström bedömer bevisningen som stark."
 • "Men trots att avslutningen inte blev som Asarum hoppats så är de ändå glada över en stark säsong."
 • "I synnerhet exporten har det fortsatt tungt när kronan är stark och efterfrågan är svag från exportmarknader i Europa."
 • "Försvarsmaktens personalansvarsnämnd skriver i sitt beslut att det rör sig om ett allvarligt brott som normalt sett inte är förenligt med en anställning inom försvaret, men att det finns en stark koppling mellan mannens alkoholproblem och misshandeln."
 • "Thomas Deutgen tror att dansbandsbranschen kommer vara fortsatt stark i framtiden, men det kommer se annorlunda ut."
 • "Efter en stark säsong hade Asarum möjlighet att vinna serien i den sista omgången."
 • "Karlskrona inledde stark och ledde matchen länge."
 • "– Vi vill skapa en komplett handbollsklubb och en stark förening, säger projektledare Björn Lindkvist."
 • "Den statliga satsningen på löneökning till särskilt kvalificerade pedagoger, det så kallade lärarlönelyftet, möter stark kritik i Blekinge."
 • "Sefcovic skriver i brevet att kommissionen ifrågasatt projektet eftersom det går på tvärs med målen i EU:s energipolitik – det ger inte tillgång till fler energikällor eller leverantörer, en redan stark aktör ( Ryssland ) kan i och med gasledningen ytterligare skärpa sin dominans på den europeiska gasmarknaden och energileveranserna koncentreras än mer till en kanal."
 • "Åklagaren Pernilla Åström bedömer bevisningen som stark."
 • "Men trots att avslutningen inte blev som Asarum hoppats så är de ändå glada över en stark säsong."
 • "I synnerhet exporten har det fortsatt tungt när kronan är stark och efterfrågan är svag från exportmarknader i Europa."
 • "Försvarsmaktens personalansvarsnämnd skriver i sitt beslut att det rör sig om ett allvarligt brott som normalt sett inte är förenligt med en anställning inom försvaret, men att det finns en stark koppling mellan mannens alkoholproblem och misshandeln."
 • "Thomas Deutgen tror att dansbandsbranschen kommer vara fortsatt stark i framtiden, men det kommer se annorlunda ut."
 • "Efter en stark säsong hade Asarum möjlighet att vinna serien i den sista omgången."
 • "Karlskrona inledde stark och ledde matchen länge."
 • "– Vi vill skapa en komplett handbollsklubb och en stark förening, säger projektledare Björn Lindkvist."
 • "Den statliga satsningen på löneökning till särskilt kvalificerade pedagoger, det så kallade lärarlönelyftet, möter stark kritik i Blekinge."
 • "Den andra orsaken till smärta av tandprotes är starkt tryck"
 • "När en anställd upplever stark stress..."
 • "He showed an acute aptitude of her"
 • "En stark karaktär"

Ordet stark har 6 betydelser

 • Inom anatomi
 • Inom generell
 • Inom vardagligt
 • Inom geografi
 • Inom ekonomi
 • Inom meteorologi
anatomi
generell
vardagligt
geografi
ekonomi
meteorologi

Vad betyder stark inom anatomi ?

(''om djur, robot, muskel, motor etc.'') som har förmåga att ge upphov till stora krafter

Synonymer till stark (inom anatomi)

Övrig relation till stark (inom anatomi)

Relaterat till stark (inom anatomi)

kallblodighet

kraftyttring

hälsa

styrka

förmåga

hårdhet

seghet

våldsamhet

Ordet stark inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till stark (inom generell)

Uttryck till stark (inom generell)

Ord i uttryck för stark (inom generell)

stark är en/ett (inom generell)

Möjliga synonymer till stark (inom generell)

Möjliga synonymer till stark (inom generell)

Möjliga synonymer till stark (inom generell)

Ordet stark inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Engelska

Synonymer till stark (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till stark (inom vardagligt)

Ordet stark inom geografi

Översättningar (inom geografi)

Synonymer till stark (inom geografi)

Möjliga synonymer till stark (inom geografi)

Ordet stark inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till stark (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till stark (inom ekonomi)

Ordet stark inom meteorologi

Översättningar (inom meteorologi)

Engelska
 • keen  [ meteorologi ]

Möjliga synonymer till stark (inom meteorologi)

Diskussion om ordet stark

 • - 2008-11-20

  stark

stark

Adjektiv

Synonymer till stark (inom meteorologi)

Diskussion om ordet stark

stark

Adjektiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet stark

 • "a stark interior"
 • "a stark landscape"
 • "facing the stark reality of the deadline"
 • "stark poverty"
 • "a stark contrast"

Ordet stark har 4 betydelser

 • Inom anatomi
 • Inom generell
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom fiskar
anatomi
generell
ALLMÄNT
fiskar

Ordet stark inom generell

complete or extreme

Synonymer till stark (inom generell)

Uttryck till stark (inom generell)

Möjliga synonymer till stark (inom generell)

Ordet stark inom ALLMÄNT

Möjliga synonymer till stark (inom ALLMÄNT)

Ordet stark inom fiskar

Synonymer till stark (inom fiskar)

Diskussion om ordet stark

stark

Adverb

Översättningar (inom fiskar)

Hur används ordet stark

 • "stark mad"
 • "mouth stark open"

Vad betyder stark inom vardagligt ?

completely

Diskussion om ordet stark