statsförvaltning

statsförvaltningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till statsförvaltning

Hur används ordet statsförvaltning

 • "Avtalen sker inom ramen för det Östliga partnerskapet, som är ett samarbete mellan EU och de sex forna sovjetrepublikerna Ukraina, Vitryssland, Moldavien, Georgien, Armenien och Azerbajdzjan, som bland annat innebär visumlättnader, demokratiutveckling och stödpengar till att bygga upp en effektiv statsförvaltning."
 • "Bjerström skriver, som en av sina goda nyheter, att Rwanda har en fungerande statsförvaltning och ett tillförlitligt välfärdssystem."
 • "Italien behöver en mycket större dos av ” tysk ” politik och ” tysk ” statsförvaltning."
 • "Innan Ulf Bengtsson tillträdde sitt uppdrag som riksrevisor i augusti förra året var han styrelseledamot för myndigheten Statens servicecenter – som just nu granskas av Riksrevisionen för att se om verksamheten lett till en effektivare statsförvaltning."
 • "Det är en styrmodell som blivit högsta mode inom svensk statsförvaltning."
 • "Svensk statsförvaltning tål inte fler skandaler nu."
 • "” Jag är mycket tacksam att Helén Ängmo med gedigen erfarenhet från statsförvaltning och skolområdet vill fortsätta leda myndigheten, säger utbildningsminister Gustav Fridolin ( MP i ett pressmeddelande."
 • "Flera händelser det senaste året har rubbat tilltron till en saklig och opartisk statsförvaltning, ett grundfundament i en demokrati och rättsstat."
 • "Åklagarna yrkar på mångåriga fängelsestraff för de inblandade i vad som kallas den största muträttegången någonsin inom svensk statsförvaltning."
 • "Nu har Statskontoret som är myndigheten för en effektiv statsförvaltning, granskat följderna av omorganisationen och delger i en första delrapport sina slutsatser om vad som måste förbättras."
 • "Innan Ulf Bengtsson tillträdde sitt uppdrag som riksrevisor i augusti förra året var han styrelseledamot för myndigheten Statens servicecenter – som just nu granskas av Riksrevisionen för att se om verksamheten lett till en effektivare statsförvaltning."
 • "Det är en styrmodell som blivit högsta mode inom svensk statsförvaltning."
 • "Svensk statsförvaltning tål inte fler skandaler nu."
 • "” Jag är mycket tacksam att Helén Ängmo med gedigen erfarenhet från statsförvaltning och skolområdet vill fortsätta leda myndigheten, säger utbildningsminister Gustav Fridolin ( MP i ett pressmeddelande."
 • "Flera händelser det senaste året har rubbat tilltron till en saklig och opartisk statsförvaltning, ett grundfundament i en demokrati och rättsstat."
 • "Åklagarna yrkar på mångåriga fängelsestraff för de inblandade i vad som kallas den största muträttegången någonsin inom svensk statsförvaltning."
 • "Nu har Statskontoret som är myndigheten för en effektiv statsförvaltning, granskat följderna av omorganisationen och delger i en första delrapport sina slutsatser om vad som måste förbättras."
 • "Den största muthärvan inom svenska statsförvaltning har uppdagarts."
 • "I början får praktikanterna en introduktion där de ska lära sig myndighetssvenska, svensk statsförvaltning och arbetsplatskultur i Sverige."
 • "I början får praktikanterna en introduktion där de ska lära sig myndighetssvenska, svensk statsförvaltning och arbetsplatskultur i Sverige."

Vad betyder statsförvaltning inom politik ?

Statsförvaltning är ett lands ämbetsverk och myndigheter och den verksamhet som utövas av dessa. Verksamheten styrs genom regler i landets författning (lagstiftning) och genom andra beslut som fattas av landets parlament och regering https://sv.wikipedia.org/wiki/Statsf%C3%B6rvaltning

Möjliga synonymer till statsförvaltning

Relaterat till statsförvaltning

rådsförsamling

Diskussion om ordet statsförvaltning