statsreligion

statsreligionen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet statsreligion

  • "Det var enklare förr när kristendomen var statsreligion och begravningsceremonierna inte skilde sig nämnvärt åt."
  • "Att det land som har den här tolkningstraditionen som statsreligion, att de inte omfattas av det här förbudet, det skapar många frågor hos muslimer."
  • "Islam är statsreligion i Marocko och enligt paragraf 222 i strafflagen kan den som offentligen bryter fastan under Ramadan straffas med upp till sex månaders fängelse."
  • "Han har värjt sig mot beskyllningar att bakvägen vilja införa islam som ett slags statsreligion i Turkiet."
  • "1988 lät en annan militärregim göra islam till statsreligion och en vers ur Koranen skrevs in i författningen."
  • "– Vi är inte emot yoga i sig, men Indien är en sekulär stat som inte har någon statsreligion, säger Zafaryab Jilani som är medlem i en muslimsk organisation."
  • "Fortfarande står det – liksom i övriga arabstaters grundlagar – att islam är statsreligion och att sharia ( den muslimska lagen ) är grundval för lagstiftningen."
  • "Islam statsreligion"
  • "Men på 300-talet blev kristendomen statsreligion i Romarriket och romarna valde att istället att fira 25 december som Jesus födelsedag."

Vad betyder statsreligion inom religion ?

Statsreligion kallas en religion som av en stat givits en officiellt erkänd särställning, ofta (men inte nödvändigtvis) kombinerad med särskilda privilegier eller särskild maktutövning från statens sida. https://sv.wikipedia.org/wiki/Statsreligion

Relaterat till statsreligion

bekännelse

tro

Diskussion om ordet statsreligion