stekning

stekningen
stekningar
stekningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till stekning

Hur böjs ordet stekning på svenska?

Obestämd singular: stekning
Bestämd singular: stekningen
Obestämd plural: stekningar
Bestämd plural: stekningarna

Hur används ordet stekning

  • "Ämnet bildas naturligt i mat vid upphettning, stekning eller rostning."
  • "Bakterier förstörs vid stekning"
  • "Vid stekning i hög temperatur hade till exempel en stor del av luteinet brutits ner på bara två minuter."
  • "Maskarna dör vid kokning och stekning, men överlever djupfrysning."
  • "Hälften av elever i årskurs 9 tror att det är okej att smaka på rå köttfärs innan stekning och lika många tror att åtta plusgrader är en bra temperatur i kylen."
  • "Den kombination som gav högst halter av skadliga ämnen var stekning med margarin på gasspis."
  • "Och dessutom gav stekning på gasspisen också genomgående betydlig mer skadligt stekos än stekning på den elektriska."
  • "Och dessutom gav stekning på gasspisen också genomgående betydlig mer skadligt stekos än stekning på den elektriska."
  • "Särskilt vid stekning med margarin på gasspisar bildas ångor som innehåller bland annat cancerframkallande ämnen."
  • "Ångor från stekning kan innehålla en rad olika skadliga ämnen som polyaromatiska kolväten, mutagena aldehyder, och små stoftpartiklar."

Vad betyder stekning inom mat ?

Fotograf: Wikipedia
det att steka

Möjliga synonymer till stekning

Relaterat till stekning

förtäring

uppvärmning

Diskussion om ordet stekning