stenåldersgrav

(-)(-)(-)
Substantiv

Synonymer till stenåldersgrav

Hur används ordet stenåldersgrav

  • "Efter över 8 000 år i sin stenåldersgrav har nu hunden lyfts upp ur jorden igen."
  • "I över 8 000 år låg hunden i sin stenåldersgrav."
  • "För att få svar på om det är en stenåldersgrav som påträffats eller inte skulle en mer omfattande arkeologisk undersökning behövas, vilket arkeologerna på Dalarnas museum hoppas på att få genomföra under kommande grävsäsong."
  • "Arkeologer från Riksantikvarieämbetet har hittat en fyratusen år gammal stenåldersgrav i Torslanda på Hisingen i Göteborg."
  • "Nordlig stenåldersgrav i Ii"
  • "Ramaskri efter att stenåldersgrav förstörts – för att bygga picknickbord"
  • "I en sådan här stenåldersgrav kan myten om vikingarnas dödsrike skapats."

Möjliga synonymer till stenåldersgrav

Diskussion om ordet stenåldersgrav